Kompleksowe leczenie z zastosowaniem chirurgii szczękowej, ortodoncji i protetyki w celu osiągnięcia nowego uśmiechu wykonane w gabinecie https://www.praktykadentystyczna.pl/

Wprowadzenie

1
Sytuacja początkowa

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego z problemami dotyczącymi profilu twarzy, funkcji zgryzu oraz brakujących zębów. Kompleksowe leczenie zostało zaplanowane tak aby przeprowadzić operacyjne cofnięcie żuchwy, implantację zębów i założenie licówek w celu poprawienia wyglądu i uśmiechu.

Historia przypadku

 • Chirurgia szczękowa: 
  Pierwszym etapem leczenia było operacyjne cofnięcie żuchwy pacjentki. Zabieg ten miał na celu poprawienie jej profilu twarzy i zapewnienie lepszej funkcji zgryzowej. Przeprowadzenie tego zabiegu pozwoliło na optymalizację pozycji żuchwy i poprawę harmonii twarzy.
 • Ortodoncja: 
  Po operacji chirurgicznej pacjentka przeszła leczenie ortodontyczne w celu przygotowania przestrzeni dla przyszłych implantów zębowych. Ortodonci odpowiednio wyrównali zęby pacjentki, aby zapewnić optymalne warunki do przeprowadzenia implantacji.
 • Protetyka: 
  Kolejnym krokiem było wykonanie implantacji zębów w celu uzupełnienia brakujących zawiązków siekaczy. Po zintegrowaniu implantów z tkanką kostną wykonano indywidualne łączniki dostosowane do warunków pacjentki. Dzięki temu stworzono stabilną i estetyczną bazę dla licówek.
 • Stomatologia estetyczna: 
  Ostatnim etapem leczenia było założenie licówek. Przed wykonaniem ostatecznych licówek, przeprowadzono projekt cyfrowy przyszłego uśmiechu pacjentki, co umożliwiło jej zobaczenie efektu końcowego przed rozpoczęciem prac protetycznych. Po zaakceptowaniu projektu przystąpiono do realizacji licówek.

Wynik i efekty 

Dzięki przeprowadzonemu kompleksowemu leczeniu, pacjentka osiągnęła piękny, naturalny uśmiech, który spełnił jej oczekiwania. Zęby stały się bardziej symetryczne, jasne i równomierne. Pacjentka wyraziła zadowolenie z efektów swojego leczenia i zyskała pewność siebie dzięki nowemu uśmiechowi. Teraz chętnie uśmiecha się i nie wstydzi się pokazywać swoich zębów.

Podsumowanie

Ten przypadek ukazuje, jak kompleksowe leczenie w zakresie chirurgii szczękowej, ortodoncji i protetyki może znacząco poprawić estetykę uśmiechu i funkcję zgryzu pacjenta. Dzięki zaawansowanym procedurom stomatologicznym oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonujących efektów, które spełniają oczekiwania pacjentów. Zdobyte doświadczenie oraz współpraca różnych specjalistów stomatologicznych pozwoliła na przeprowadzenie skomplikowanego leczenia z sukcesem, przynosząc korzyści zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

Case Study 1
Efekt końcowy